Privacy

Bikeability NL respecteert de privacy van jou als bezoeker en uiteraard van mijn klanten c.q. gasten. Bikeability NL zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt onder de noemer mijn dienstverlening. Het verwerken van jouw persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een manier die overeenkomt met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Jouw persoonlijke gegevens worden door Bikeability NL verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden omtrent de gegeven informatie op deze website en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, daarbij inbegrepen van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van mijn klantenbestand. Wanneer jij een contactformulier op mijn website invult, of wanneer jij mij een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens die jij mij toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de beantwoording en behandeling c.q. afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die Bikeability NL via haar website heeft verzameld worden nooit gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor het uitvoeren van haar diensten. Bikeability NL geeft jouw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Bikeability NL of haar website; (b) de rechten of bezittingen van Bikeability NL en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Het vrijgeven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na een zorgvuldige afweging met u als belanghebbende. Wanneer jij op elke andere mogelijke manier dan ook persoonlijke gegevens verstrekt, deelt Bikeabilty NL deze gegevens niet zonder jouw toestemming met derden, met uitzondering van de drie boven beschreven gevallen. Bikeability NL beschermt jouw persoonlijke gegevens en zal rekening houden met jouw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. Bikeability NL beschermt jouw gegevens zorgvuldig op welke manier dan ook. Binnen Bikeability NL's stichting worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Jouw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland.

Websites van derden

Op Bikeabilty NL's website kun je hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze genoemde websites en derhalve kan Bikeability NL, wanneer jij deze websites bezoekt, niet jouw privacy garanderen. Bikeabiliity NL is dan ook niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonlijke gegevens, oftewel jouw privacy. Lees daarom altijd het privacybeleid van de desbetreffende website die jij op dat moment bezoekt.

Nieuwsbrief

Zo nu en dan kan Bikeability NL een digitale nieuwsbrief versturen waarmee zij haar relaties op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot haar diensten. Jouw e-mail adres wordt alleen expliciet met jouw goedkeuring toegevoegd aan de lijst van onze abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee je je kunt afmelden. Voor het versturen van haar e-nieuwsbrief maakt Bikeability NL gebruik van software genaamd ‘MailChimp’ of andere bekende software om nieuwsbrieven te verspreiden. Het abonneebestand wordt door MailChimp en andere bekende software om nieuwsbrieven te versturen opgeslagen op servers in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Bikeability NL heeft expliciet MailChimp en anderen geen opdracht gegeven haar abonneebestand aan derden te verstrekken. MailChimp en anderen kunnen een dergelijk abonneebestand alleen aan derden verschaffen wanneer MailChimp en anderen hiertoe wettelijk worden verplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet


Wanneer jij een relatie met Bikeability NL haar bedrijf hebt, heb je na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Bikeability NL verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen óf te laten verwijderen. Daarnaast kun je Bikeability NL schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer je niet wilt worden benaderd met informatie over haar producten en diensten door dit te melden bij onderstaande contactgegevens :
06-21624852
team@bikeaility.nl

Uiteraard is anno 2020 het ook mogelijk om haar te mailen via haar mailadres. Om expliciet misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen dien je je te identificeren. Je ontvangt binnen 2 weken een reactie.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van Bikeability NL's website en dus ook van deze webpagina door haar worden gewijzigd, denk hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving. Daarom raadt Bikeability NL je aan om haar privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.

vd Velde Webdesign Den Haag

Heb je hulp nodig bij het realiseren van het design van jouw website of webshop? Wil je jouw website opfrissen? Ik kan jou daarbij helpen. Ga snel naar mijn website. Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@vdvelde-it.nl of bel naar 070-2210456.